Biuletyn Informacji Publicznej ZRFPK

Udostępnienie informacji nie opublikowanej w BIP

Fundusz Pomerania Sp. z o.o.

pl. Hołdu Pruskiego 9
70-550 Szczecin

tel. 91 813 01 10
fax. 91 813 01 11
e-mail: biuro@zrfpk.pl