Biuletyn Informacji Publicznej ZRFPK

                   Zgromadzenie Wspólników 

Lp.

Udziałowcy Liczba udziałów Kapitał w
  Razem 10 650 10 650 000
1 Bank Gospodarstwa Krajowego 5 000 5 000 000
2 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 3 580 3 580 000
3 Polska Fundacja Przedsiębiorczości 1 500 1 500 000
4 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 300 300 000
5 Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego 20 20 000
6 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie 50 50 000
7 Bank Spółdzielczy w Goleniowie 100 100 000
8 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie 50 50 000
9 Bank Spółdzielczy w Wolinie 50 50 000

 

Rada Nadzorcza

¨      prof. dr hab. Waldemar Tarczyński - Przewodniczący

¨      Łukasz Frankiewicz - Wiceprzewodniczący

¨      Hanna Fludra - Sekretarz

¨      Jacek Madej - Członek

¨      Tomasz Sobolewski - Członek

 

Zarząd

¨      Adam Badach - Prezes Zarządu