Biuletyn Informacji Publicznej ZRFPK

Kontakt

Fundusz Pomerania" Spółka z o.o.

www.funduszpomerania.pl

pl. Hołdu Pruskiego 9
70-550 Szczecin
tel.+48 91/81 30 110,
fax: +48 91/81 30 111
e-mail: biuro@funduszpomerania.pl

Kapitał zakładowy: 12.150.000,00 PLN

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000126048
NIP: 851-27-98-979

Formularz kontaktowy