Biuletyn Informacji Publicznej

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie recertyfikacji systemu jakości wg ISO 9001:2001

ZRFPK po raz pierwszy uzyskał certyfikat 22 kwietnia 2005 roku. Ważność Certyfikatu upływa z dniem 21 kwietnia 2008 rok, w związku z tym audyt certyfikacyjny jest przewidywany w marcu 2008 roku.

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych jest Spółką z o.o. w większości z kapitałem publicznym, aktualnie zatrudnia 8 pracowników, więcej informacji na stronach www.zrfpk.pl

Oferta powinna zawierać cenę całości usługi za trzyletni okres obowiązywania certyfikatu obejmującą
Cenę całości usługi: ... zł + VAT ew. koszty dojazdu i zakwaterowania audytora po stronie oferenta
w tym
Audit certyfikacyjny: ...- zł + VAT w tym jeden certyfikat ozdobny plus jeden certyfikat papierowy
Audit pośredni ( po pierwszym roku ): ...,- zł + VAT,
Audit pośredni ( po drugim roku ): ...,- zł + VAT,

Kryterium ceny jest decydujące przy wyborze oferenta.

Oferty z propozycją ceny proszę nadsyłać na adres emailowy j.dutczak@zrfpk.pl w terminie do 22 lutego 2008 roku do godziny 16.00. Oferty, które wpłyną po powyższym terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowych informacji udziela:
Jerzy Dutczak
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
Tel. kom 695 744246
Tel.: 091-813-0115
Fax: 091-813-0111
e-mail: j.dutczak@zrfpk.pl