Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie sprzedaży udziałów spółki Pomerania Inwestycje /WAŻNE DO 17.02.2022

UNIEWAŻNIONO/ Ogłoszenie sprzedaży udziałów.../WAŻNE DO 09.07.2021r.

UNIEWAŻNIONY/Usługa długoterminowego najmu samochodu osobowego/ WAŻNE do 07.06.2021r

ROZSTRZYGNIETE/ Usługa długoterminowego najmu samochodu osobowego/ WAŻNE do 14.05.2021r

ROZSTRZYGNIETE/Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Audytów z RODO /ważne do 09.04.2021r.

ROZSTRZYGNIĘTE/Zapytanie ofertowe na Kadry i Płace /ważne do 01.12.2020r.

„POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI „Fundusz Pomerania Sp. z o.o.” /WAŻNE DO 24 lipca 2020 r. do godz. 16:00.

UNIEWAŻNIONE/ Zapytanie ofertowe na najem długoterminowy auta.../ważne do 10.01.2020r.

ZAKOŃCZONE/OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU / ważne do 10.07.19r.

ZAKOŃCZONE/OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU / ważne do 14.06.19r.

ROSTRZYGNIĘTE/Zapytanie ofertowe/ Dostawa materiałów biurowych i artykułów spożywczych oraz materiałów gospodarczych/ważne do 22.05.2019r.

ZAKOŃCZONE/ Zapytanie ofertowe/ Przeprowadzenie kampanii informacyjnej/ ważne do 08.02.2019r.

ZAKOŃCZONE/ OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU / ważne do 14.12.18r.

ZAKOŃCZONE/ OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO / ważne do 07.12.18r.

ROZSTRZYGNIETO/ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie obsługi prawnej w zakresie bieżących spraw związanych z działalnością Zamawiającego ...

ZAKOŃCZONE/ OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO / ważne do 14.09.18r.

ZAKOŃCZONE / OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO / ważne do 24.07.18r.

UNIEWAŻNIONE / Zapytanie ofertowe / Opracowanie kierunków interwencji oraz polityki produktowej Funduszu Pomerania Sp. z o.o.

 • pdf zapytanie_opracowanie.pdf - WAŻNE / Fundusz Pomerania Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na fakt, iż złożone przez Wykonawców oferty przekraczają środki Funduszu Pomerania Sp. z o.o. możliwe do przeznaczenia na realizację Zamówienia.

UNIEWAŻNIONE / Przedłużony termin składania ofert do 20.07.18r./Zapytanie ofertowe/Audyt / Przeprowadzenie analizy dotyczącej przetwarzania danych osobowych (...)

ROZSTRZYGNIĘTO/Zapytanie ofertowe/ Usługa długoterminowego najmu samochodu osobowego.

UNIEWAŻNIONE/Zapytanie ofertowe/ Usługa długoterminowego najmu samochodu osobowego.

Rozstrzygniete/Zapytanie ofertowe/Usługa długoterminowego najmu samochodu osobowego.

 • 1.Zamawiający

  Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie

  70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 5a        

  zaprasza do złożenia oferty na usługę  doradztwa w zakresie postepowań Zamówień Publicznych.

   

  2.Opis przedmiotu zamówienia: 

  Przedmiotem zamówienia jest usługę  doradztwa w zakresie postępowań  Zamówień Publicznych polegająca na  przygotowaniu, opiniowaniu postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy zawiera Załącznik nr. 1 .

  Rozwiń
 • ZAMAWIAJACY
  Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
  ul.Św. Ducha 5A, 70-205 Szczecin
  Tel. 91 813 01 10
  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest skład i wydruk opracowania promocyjnego potrzebnego do realizacji Projektu Jeremie współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, Oś priorytetowa 1 „Gospodarka-Innowacje-Technologie", działanie 1.3„
  Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP- Inicjatywa JEREMIE"
  Rozwiń
 • Zachodniopomorski  Regionalny  Fundusz  Poręczeń  Kredytowych  Sp.  z  o.o.  z siedzibą w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 5a zaprasza do składania ofert na:

  „Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013”

   

  Zakres prac obejmuje:

  1)  badanie sprawozdania finansowego za 2013 r.,

  2)  sporządzenie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego,

  3)  sporządzenie raportu z badania.

  4) przeprowadzenie oceny:

  - poziomu zobowiązań pozabilansowych funduszu z tytułu udzielonych poręczeń i generowane z tego tytułu dla Spółki ryzyko,

  - sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatność ich wysokości do poziomu ryzyka,

  - wysokości tworzonych przez Spółkę odpisów aktualizacyjnych na należności wynikających z wypłaconych poręczeń.

  Rozwiń
 • Szanowni Państwo,

  Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 5a informuje, iż postępowanie ofertowe na „Studium wykonalności dot. wyboru nowej siedziby dla ZRFPK Sp. z o.o.” wszczęte zapytaniem z dnia 25.03.2013 zostało zakończone. Zamawiający postanowił odstąpić od wyboru oferty.

  Zespół ZRFPK

  Rozwiń
 • ZAMAWIAJACY

  Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Św. Ducha 5A, 70-205 Szczecin, tel. 91 813 01 10, www.zrfpk.pl


  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Zapytanie ofertowe nie jest realizowane w trybie zamówienia publicznego.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego, zmiany zakresu zamówienia lub odstąpienie od zamówienia bez podania przyczyny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.
  Rozwiń
 • NABYWCA

  Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Św. Ducha 5A, 70-205 Szczecin,
  tel. 91 813 01 10, www.zrfpk.pl

  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Zapytanie ofertowe nie jest realizowane w trybie zamówienia publicznego.
  2. Nabywca zastrzega
  Rozwiń
 • Kompleksowa obsługa IT – zapytanie o cenę

  Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje –

  Rozwiń
 • Materiały biurowe – zapytanie o cenę

  Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje –

  Rozwiń
 •  

  Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 5a zaprasza do składania ofert na:

  „Badanie sprawozdania finansowego za rok 2011”

  Rozwiń
 •  

  Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z  siedzibą w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 5a zaprasza do składania  ofert na:

  „Opracowanie strategii ZRFPK”

  Rozwiń

Rozstrzygnięto/Zapytanie ofertowe/ świadczenie obsługi prawnej .../Informujemy, że Zamówienie zostało powierzone do wykonania Kancelarii Prawnej Doroty Ścigaj, ul. Wronia 7C, 71-221 Szczecin

Rozstrzygnieto/Postępowanie kalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu "Funduszu Pomerania" Sp. z o.o.

Rozstrzygnieto/Zapytanie ofertowe/ obsługa kadrowo-płacowa/ważna do 20.06.2017r.

ZAKOŃCZONE/Zapytanie ofertowe/ Dostawy materiałów biurowych i art.spożywczych/ważna do 31.05.2017r.

ZAKOŃCZONE/Zapytanie ofertowe/ obsługa kadrowo-płacowa/ważna do 29.05.2017r.

ZAKOŃCZONE/Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - reklamowych/ ważne do 27.03.17r.

ZAKOŃCZONE/Zapytanie ofertowe/ Organizacja szkolenia/Ważne do 06.03.17r.

UNIEWAŻNIONO / Zapytanie ofertowe na: Baza danych przedsiębiorstw MŚP województwa zachodniopomorskiego w ilości 1 000 rekordów

ZAKOŃCZONO/Zapytanie ofertowe na: Czterodniowy wyjazd turystyczny dla grupy 15 osób do Rzymu (w przypadku mniejszej ilości cena wyjazdu ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu) osób do Rzymu w miesiącu marcu 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘTE/Zapytanie ofertowe na: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu form zabezpieczeń kredytu (weksel, zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie na zapasach), które są najbardziej wykorzystywane formy zabezpieczenia w Banku.

Zapytanie ofertowe – Kurtka damska Softshell Performance, Kurtka męska Softshell Performance/ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe – Plecaki Triangle city / ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe – Materiały promocyjne w ramach Inicjatywy Jeremie / POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIETE

Zapytanie ofertowe – Materiały promocyjne w ramach Inicjatywy Jeremie / Zakup i dostawa materiałów promocyjnych/ POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe – Ulotki informacyjne w ramach Inicjatywy Jeremie / Projekt i wydruk ulotek informacyjnych / ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH W POSTĘPOWANIACH POLUBOWNYCH, SĄDOWYCH I EGZEKUCYJNYCH DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE/ ROZSTRZYGNIĘTE POSTEPOWANIE

Zapytanie ofertowe na prowadzenie rachunku bankowego ZRFPK Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy/ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIE

Rozstrzygnieto/ OGŁOSZEIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE! Zapytanie ofertowe na prowadzenie rachunku bankowego Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 266260-2014 z dnia 2014-08-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin Przedmiot zamówienia w szczególności polegał będzie na: 1) sporządzaniu opinii i informacji prawnych dotyczących regulacji kodeksu cywilnego, prawa ban

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie obsługi prawnej w zakresie objętym przedmiotem działalności Zamawiającego związanym z udzielaniem poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich pr

Zapytanie ofertowe Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Hołdu Pruskiego 9 zaprasza do składania ofert na: „Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015”

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług windykacyjnych w postępowaniach polubownych, sądowych i egzekucyjnych dla Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 266260 - 2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 266246 - 2014

Świadczenie obsługi prawnej w zakresie objętym przedmiotem działalności Zamawiającego związanym z udzielaniem poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego wynikając

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zrfpk.pl
 

 

Szczecin: Świadczenie obsługi prawnej w zakresie objętym przedmiotem działalności Zamawiającego związanym z udzielaniem poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego wynikających z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu oraz udzielanie gwarancji zapłaty wadium, należytego wykonania umowy
Numer ogłoszenia: 266260 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. , ul. Świętego Ducha 5A, 70-205 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 813 01 10, faks 91 813 01 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz PoręczeńKredytowych Sp.z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie obsługi prawnej w zakresie objętym przedmiotem działalności Zamawiającego związanym z udzielaniem poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego wynikających z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu oraz udzielanie gwarancji zapłaty wadium, należytego wykonania umowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia w szczególności polegał będzie na: 1) sporządzaniu opinii i informacji prawnych dotyczących regulacji kodeksu cywilnego, prawa bankowego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, 2) bieżącej interpretacji wszystkich zmian w prawie, w oparciu o które funkcjonuje system bankowy i poręczeniowy, w tym przepisów prawa unijnego, 3) konsultacji i bieżącym opiniowaniu oferowanych przez Klientów instytucjom współpracującym i Funduszowi struktur zabezpieczeń w związku z wdrożeniem procedury kredytowej i poręczeniowej, w aspekcie ich prawidłowości pod względem prawnym oraz skuteczności w późniejszym realizowaniu przez instytucje współpracujące i Fundusz zabezpieczenia, 4) opiniowaniu pełnomocnictw przedkładanych przez Przedsiębiorców, sporządzonych w Polsce oraz za granicą, oraz sporządzaniu na użytek Zamawiającego wzorów prawidłowych pełnomocnictw, 5) przedstawianiu propozycji zmian wzorów umów, współpraca w tym zakresie z Menadżerem projektu funduszu Jeremie, z instytucjami współpracującym i klientami, Regulaminów wewnętrznych, zapisów wzorców umownych funkcjonujących w Funduszu, 6) sporządzaniu aneksów do zmian umów poręczeniowych, projektowanie wzorów umów poręczeniowych w związku z wprowadzeniem indywidualnych rozwiązań dla klientów Funduszu, sporządzaniu projektów ugód i porozumień z instytucjami współpracującym i Klientami Funduszu oraz przygotowywanie projektów innych dokumentów, 7) rozstrzyganiu wątpliwości prawnych zgłaszanych przez Klientów Funduszu oraz pomoc prawna w zakresie rozwiązania problemu w przypadku sporu pomiędzy Funduszem, a instytucją współpracującą lub Klientem Funduszu, 8) reprezentowaniu Funduszu przed Sądami oraz innymi Instytucjami w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 9) opiniowanie i opracowywanie umów, 10) bieżące opiniowanie umów kredytowych, pożyczek, leasingu, gwarancji, factoringu, itp. 11) znajomości obowiązujących przepisów prawa w zakresie pożyczek, leasingu, kredytów, gwarancji, factoringu, itp. 12) weryfikacja i opiniowanie zasadności wypłacanych poręczeń oraz weryfikacji zgłaszanych kwot roszczenia na podstawie dokumentów otrzymywanych z instytucji współpracujących, 13) wizytach w instytucjach finansujących w celu weryfikacji roszczeń, 14) opiniowaniu dokumentów przedkładanych przez Zamawiającego, 15) opracowywanie i/lub opiniowanie wszelkiej dokumentacji poręczeniowej, w tym m.in. projektów, wzorów regulaminów poręczeń, wzorów umów i innych dokumentów, dokumentów do indywidualnych transakcji zw. z poręczeniem, w tym dokumentacji kredytowej, leasingu i innych, 16) przygotowywanie opinii w zakresie ryzyk i zasadności udzielenia poręczenia oraz wypłaty i windykacji, 17) przygotowywanie projektów zmian do umów poręczenia, zabezpieczenia, projektów ugód i porozumień z klientami oraz instytucjami finansującymi, 18) obecność na spotkaniach z udziałem Zamawiającego, 19) udziale w trakcie kontroli oraz przygotowywanie wyjaśnień dla organów kontrolnych. 20) pomoc w przygotowaniu dokumentów pracownikom Zamawiającego, 21) reprezentowanie Zamawiającego przed Sądami, Urzędami, ZUS, US, NIK, NFZ itp. 22) inne usługi dodatkowe zamówione przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.10.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy wykażą, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - że wykonali, lub aktualnie wykonują należycie: - minimum jedno zamówienie o wartości co najmniej 25.000,00 zł brutto, realizowane w ramach jednej umowy (okres trwania umowy minimum 12 miesięcy) polegającej na udzielaniu pomocy prawnej (opinii, porad) w bieżącej pracy jednostki operacyjnej banku obsługującej podmioty gospodarcze w zakresie ich finansowania;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę, która posiada minimum trzyletnie doświadczenie w obsłudze prawnej banku polegającej na udzielaniu pomocy prawnej (opinii, porad) w bieżącej pracy jednostki operacyjnej banku obsługującej podmioty gospodarcze w zakresie ich finansowania oraz: a) została wpisana na listę radców prawnych lub adwokatów. c) posiada pięcioletnie doświadczenie jako radca prawny, adwokat.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w wykazie głównych usług - usług określonych (i w ilości wskazanej) w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2): minimum jedno zamówienie o wartości co najmniej 25.000,00 zł brutto, realizowane w ramach jednej umowy (okres trwania umowy minimum 12 miesięcy) polegającej na udzielaniu pomocy prawnej (opinii, porad) w bieżącej pracy jednostki operacyjnej banku obsługującej podmioty gospodarcze w zakresie ich finansowania; Zamawiający nie wymaga informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy [ wg załącznika nr 1 do SIWZ];dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum) - dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum);pełnomocnictwo, jedynie w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy; dowód, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy jedynie Wykonawcy, który polega na zasobach podmiotów trzecich;Pełnomocnictwo o ile ofertę w imieniu Wykonawcy składa Pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualne możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zrfpk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 5A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014 godzina 14:00, miejsce: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 5A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 


 

ZP/2/PN/2014: Świadczenie obsługi prawnej w zakresie objętym przedmiotem działalności Zamawiającego związanym z udzielaniem poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicz

ZP/1/pn/2014: Świadczenie obsługi prawnej w zakresie bieżących spraw związanych z działalnością Zamawiającego Numer ogłoszenia: 266246 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ZP/1/PN/2014: Świadczenie obsługi prawnej w zakresie bieżących spraw związanych z działalnością Zamawiającego

Szczecin: Świadczenie obsługi prawnej w zakresie bieżących spraw związanych z działalnością Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 266246 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. , ul. Świętego Ducha 5A, 70-205 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 813 01 10, faks 91 813 01 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie obsługi prawnej w zakresie bieżących spraw związanych z działalnością Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OBSŁUGA PRAWNA ZWIĄZANA ZE SPRAWAMI ZAMAWIAJĄCEGO: 1) przygotowanie dla Zamawiającego (Zarządu Spółki) projektów uchwał, które kierowane są na posiedzenia Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników oraz innych dokumentów, które wiążą się z działalnością tych organów, 2) przygotowanie innych aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Spółki, 3) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub Zgromadzeniu Wspólników, o ile organy Spółki uznają to za celowe, 4) przygotowanie wniosków o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym , 5) opiniowanie projektów umów, które mają być zawarte przez Spółkę lub przygotowaniu projektów umów, które mają być zawarte przez Spółkę. OBSŁUGA PRAWNA W ZAKRESIE PRAWA PRACY. WERYFIKOWANIE CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 1) sporządzanie opinii i informacji prawnych dotyczących regulacji prawnych zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 2) opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3) opracowanie projektów umów cywilnoprawnych, które stanowić będą integralną część dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 1) obsługa prawna realizowanych aktualnie przez Spółkę 4 Projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Gospodarka-Inowacje-Technologie, działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP-Inicjatywa JEREMIE, 2) obsługa prawna kolejnych Projektów realizowanych przez Spółkę. UDZIAŁ W TRAKCIE KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WYJAŚNIEŃ DLA ORGANÓW KONTROLNYCH. PONADTO: 1) pomoc prawna w przygotowaniu dokumentów pracownikom Zamawiającego, 2) inne usługi dodatkowe zamówione przez Zamawiającego w ramach zakresu opisanego w punktach od I do V, 3) reprezentowanie Zamawiającego przed Sądami, Urzędami, ZUS, US, NIK, NFZ itp. VII. Wymagana jest obecność Wykonawcy (przedstawiciela Wykonawcy) minimum jeden raz w tygodniu w ilości minimum 4 godzin w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy codziennej, bieżącej obsługi w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia. 3. Zamawiający będzie zwracał poniesione koszty na wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, a w przypadku, gdy będzie to wskazane, wypłaci Wykonawcy stosowną zaliczkę na ich pokrycie. Do kosztów o których mowa należą opłaty notarialne i sądowe, opłaty skarbowe - w tym od pełnomocnictw, koszty przejazdu, noclegu i diety, o ile zachodzić będzie konieczność ich ponoszenia. W przypadku spraw przed Sądem Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie wg. minimalnych stawek zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości dnia 28 września 2002r. z sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.10.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy wykażą, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - że wykonali, lub aktualnie wykonują należycie: a)minimum jedno zamówienie o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto, realizowane w ramach jednej umowy (okres trwania umowy minimum 12 miesięcy) polegające na świadczeniu usług związanych z obsługą prawną jednostki samorządu terytorialnego, b)minimum jedno zamówienie o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto, realizowane w ramach jednej umowy (okres trwania umowy minimum 12 miesięcy) polegające na świadczeniu usług związanych z obsługą prawną spółek prawa handlowego, c)minimum jedno zamówienie polegające na obsłudze prawnej podmiotów realizujących projekty finansowane ze środków unii europejskiej lub ze środków publicznych;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia co najmniej 2-osobowy zespół osób, przy czym każda osoba wchodząca w skład zespołu (niezależnie od ilości osób w zespole) spełniać będzie warunki, o których mowa w pkt a) i c) oraz co najmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt b): a) została wpisana na listę radców prawnych lub adwokatów; b) posiada trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenie doradztwa prawnego: - w zakresie Prawa pracy i/lub - w zakresie Prawa cywilnego i/lub - w zakresie Kodeksu spółek handlowych i/lub - w zakresie Prawa zamówień publicznych i/lub c) posiada pięcioletnie doświadczenie jako radca prawny, adwokat.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w wykazie głównych usług - usług określonych (i w ilości wskazanej) w rozdziale IV pkt 1 ppkt 2) tj.: a)minimum jedno zamówienie o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto, realizowane w ramach jednej umowy (okres trwania umowy minimum 12 miesięcy) polegające na świadczeniu usług związanych z obsługą prawną jednostki samorządu terytorialnego, b)minimum jedno zamówienie o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto, realizowane w ramach jednej umowy (okres trwania umowy minimum 12 miesięcy) polegające na świadczeniu usług związanych z obsługą prawną spółek prawa handlowego, c)minimum jedno zamówienie polegające na obsłudze prawnej podmiotów realizujących projekty finansowane ze środków unii europejskiej lub ze środków publicznych. Zamawiający nie wymaga informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy [ wg załącznika nr 1 do SIWZ]; dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum) - dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum);pełnomocnictwo, jedynie w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy; dowód, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy jedynie Wykonawcy, który polega na zasobach podmiotów trzecich;Pełnomocnictwo o ile ofertę w imieniu Wykonawcy składa Pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Ewentualne możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zrfpk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 5A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014 godzina 13:00, miejsce: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 5A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zapytanie ofertowe na usługę doradczą Specjalisty ds. postepowań o Zamówienie Publiczne.

1.Zamawiający

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie
70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 5A zaprasza do złożenia oferty na usługę  doradczą Specjalisty ds. postepowań o Zamówienie Publiczne.

 

2.Opis przedmiotu zamówienia: 

przedmiotem zamówienia jest usługa  doradztwa w zakresie postępowań  o Zamówienia Publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 

Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy obejmuje następujące działania:

- wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

- doradztwo w trakcie prowadzenia postępowań;

- przygotowanie opinii na temat stosowania przepisów o zamówieniach publicznych;

- weryfikacja istniejących oraz przygotowanie wewnętrznych regulacji zakupowych;

- sporządzanie okresowych planów zamówień publicznych i grupowanie zamówień w celu ustalenia ich wartości, w tym planów wydatków o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

- wparcie i doradztwo w procesie kontroli;

- przygotowywanie wymaganych ustawą sprawozdań;

- współpraca z kancelarią prawną w zakresie wykonywania zlecenia w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 

Usługa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego w terminach ustalonych indywidualnie z wyłonionym Oferentem.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszej dokumentacji.

 

3. Oferta:  

oferta powinna zostać złożona na dołączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), odpowiadać w pełni na niniejsze zapytanie ofertowe, powinna określać kwalifikacje Oferenta i posiadać komplet dokumentów umożliwiający Komisji ich ocenę.

 

4.Termin i czas realizacji zamówienia:

od  lutego 2014r do 31grudnia 2014r.

Szacunkowa ilość godzin usługi doradczej świadczona w ramach tego okresu – około 200 godzin.

 

5. Rodzaj i opis kryteriów wyboru oferty:

cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najniższą cenę.

Cenę należy podać w złotych polskich w następujący sposób:

cena  netto w złotych za godzinę usługi, wysokość podatku VAT w procentach, wysokość podatku VAT w złotych oraz wartość brutto usługi.

Podana cena powinna zawierać pełną kwotę należności za wykonywaną usługę.

 

6. Zasady współpracy z wyłonionym Oferentem.

1. Pomiędzy Zamawiającym a wybranym Oferentem (dalej zwanym Wykonawcą) zawarta zostanie umowa – zlecenia.

2. Wykonawca: osoba fizyczna lub firma.

3. Sposób rozliczenia: wynagrodzenie będzie płatne co miesiąc, na podstawie faktury lub rachunku za wykonane usługi każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia faktury/rachunku przelewem.

 

 

 

 

Do faktury/rachunku comiesięcznie konieczne będzie dołączenie dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór zadania, kartę realizacji usługi i ewidencję.

4. Przewidywane rozpoczęcie świadczenie usług: luty 2014r.

5. Zakończenie umowy: grudzień 2014r.

6. Termin wypowiedzenia umowy: 1 miesiąc.

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi  spełniać następujące warunki:

- posiadać wykształcenie wyższe – kierunek: prawo, administracja lub zamówienia publiczne), (w przypadku osoby fizycznej składającej ofertę) lub posiadanie wykształcenia wyższego przez pracownika oddelegowanego do wykonania usługi (w przypadku firmy);

- oferent powinien posiadać minimum 2 letnie praktyczne doświadczenie  zawodowe związane z prowadzeniem postępowań w trybie ustawy  prawo zamówień publicznych, (dotyczy zarówno firmy, jak i osoby fizycznej);

- oferent powinien posiadać doświadczenie w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych ze środków UE;

- oferent nie   może  być wykluczonym z  postępowanie  na podstawie art.24 ustawy PZP;

- oferent nie   może  być powiązany osobiście lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

8.Na potwierdzenie warunków opisanych w pkt. 7, wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty.

a/ kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

b/ wykaz usług tożsamych (wzór  oświadczenia w  Załączniku nr 5).

c/  oświadczenie o niewykluczeniu  z  postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP

(wzór  oświadczenia w  Załączniku nr 3).

d/ oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym (wzór  oświadczenia w  Załączeniu nr 4).

 

9. Informacja dla wykonawców w przypadku braku dwóch ważnych ofert.

Jeżeli nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający unieważni postępowanie oraz ogłosi je ponownie.

 

10.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

 Arkadiusz Mielczarek, a.mielczarek@zrfpk.pl, tel. 91 813 119.

 

11.Miejsce i sposób przygotowania i złożenia oferty: 

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać Zamawiającemu listownie na adres siedziby Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Świętego Ducha 5a, 70-205 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres: oferty@zrfpk.pl ,

 

przesłać do dnia 31.01.2014 do godz:12:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR: 1


FORMULARZ OFERTOWY
(wypełnia wykonawca):

      

Nazwa wykonawcy:    ………………………………………………………………………………………………          

 

 1. Adres Wykonawcy:   ………………………………………………….……………………….

.

 1. NIP ………………………………….; Regon: ………………………………..;

       w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną  nr PESEL: …………………………………….;

      

 1. telefon………………………………………………………………;   fax……………………………………;

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na: usługę doradczą Specjalisty ds. postępowań o Zamówienie Publiczne

Cenę netto: ……………….zł za godzinę usługi doradczej (słownie złotych ………………………………….………)

Podatek VAT: ………………. %, podatek VAT …………………….  zł

Wartość brutto: …………………………zł (słownie złotych: ………………………………………………………….)

 

e)   Potwierdzam termin  realizacji zamówienia do – 31 grudnia 2014.r.

f)    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

g)   Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych  zastrzeżeń.

h)  Załączniki:

    

1/ Kserokopia dyplomu,

2./ Oświadczenie z art. 24 o niewykluczeni z postępowania,

3/ Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym,

4/ Wykaz usług tożsamych.

 

Miejscowość  dnia………………...                                                                                ……………………………………….

                                                                                                                                ( pieczątka firmowa wykonawcy)

 

 

 

 

 

…………………….………………………………………                                                                                                                                                                 ( podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ZAŁĄCZNIK NR: 2

Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia – usługę  doradczą Specjalisty ds. postepowań o Zamówienie Publiczne.

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi doradczej z należytą starannością
a w szczególności pod względem celowości, rzetelności, racjonalności i oszczędności wydatkowania środków pochodzących z EFRR, z uwzględnieniem ustawy PZP i ustawy o FP.

Usługa doradztwa  obejmować będzie w szczególności:

 

1. Wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- ustalenie podstawowych założeń dotyczących przedmiotu zamówienia;

- ustalenie warunków udziału w postępowaniu jaką muszą spełniać wykonawcy ubiegający się
o dane zamówienie;

- ustalenie właściwego trybu zamówienia;

- przygotowanie i/lub weryfikacja ogłoszenia o zamówieniu;

- przygotowanie i/lub weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wzór umowy.

 

2. Doradztwo w trakcie prowadzenia postępowania:

– analiza wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- odpowiedź /pomoc w udzielaniu odpowiedzi na wpływające do zamawiającego pytania do SIWZ oraz przygotowanie zmian specyfikacji;

- inne bieżące doradztwo w toku postępowania.

 

3. Przygotowanie opinii na temat stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

 • Przygotowanie wewnętrznych regulacji zakupowych:

- stworzenie procedur zakupowych,

- wsparcie procesów zakupowych przez zastosowanie odpowiednio przygotowanych narzędzi jak wzory dokumentów oraz narzędzia elektroniczne

 • Sporządzanie okresowych planów zamówień publicznych i grupowanie zamówień w celu ustalenia ich wartości , w tym planów wydatków w projektach współfinansowanych ze środków europejskich.
 • Wsparcie w procesie kontroli.
 • Przygotowywanie wymaganych ustawą sprawozdań.
 • Współpraca z kancelarią prawną w zakresie wykonywanego zlecenia w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich.

 

Organizacja usługi:

- ostateczna liczba godzin realizowana przez Oferenta w danym miesiącu uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego;

- sprawozdawczość: co miesięczne raporty z realizacji doradztwa, wraz z rekomendacjami zmian w zakresie objętym doradztwem;

- spotkania z kadrą Zamawiającego: co najmniej raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego

- wymóg przechowywania dokumentacji związanej z realizacja umowy do 2022  r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

- miejsce świadczenia  usługi:  w biurze Zleceniodawcy, w terminach i godzinach wskazanych przez Zleceniodawcę;

- wymóg osobistego świadczenia  usługi przez Zleceniobiorcę 

- umowa nie jest wykonywana pod kierownictwem Zleceniodawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR: 3

____________________________

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

 

 

Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24

ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmi.)

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:.

……………………………………………………………………………………………………………………

 (imię i nazwisko): ………………………………………………………………………………………………

reprezentując firmę (nazwa firmy): ……………………………………………………………………………..

oświadczam, że:

5)  nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 pzp.  co oznacza, że:  

 1. firma w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wyrządziła szkody przez nie wykonanie zamówienia lub wykonanie go z nienależytą starannością a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania (art. 24 ust. 1 pkt. 1),
 2. w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania likwidacyjnego ani też nie ogłoszono upadłości (art. 24 ust. 1 pkt. 2)

c)  firma nie zalega z uiszczaniem żadnych podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (art. 24 ust. 1 pkt. 3),

d) żaden z urzędujących członków władz lub właścicieli firmy nie był skazany za przestępstwa popełnione   w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcie korzyści majątkowych (art. 24 ust. 1 pkt.4-8), W zakresie dot: Osób fizycznych , wspólników w spółkach jawnych , partnerów w spółkach partnerskich, komplementariuszy w spółkach komandytowych i komandytowo akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osobami prawnymi

 1. nie jesteśmy podmiotem zbiorowym , wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  za czyny zabronione pod groźbą kary (art.24 ust.1 pkt.9).

6)  zapoznałem się ze wszystkimi warunkami zamówienia,  i akceptuję je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

7)  moja oferta odpowiada warunkom zamówienia,

8) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zwarcia umowy na warunkach przedstawionych w  zapytaniu ofertowym

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce i data:................................                                                                                                ........................................

                                                                                                                                            / podpis i pieczęć oferenta/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR: 4

 

 

 

 

…………………………………………………………….

Pieczęć Wykonawcy z NIP i REGON

 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Wykonawcy z Zamawiającym

 

 

 

Oświadczam brak powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy …………………………………………………………….. NIP: ………………………………… z Zamawiającym: Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 

 

Miejsce, data: …………………………………………………

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę:

 

 

 

……………………………………………………………….

Imię i nazwisko

Pieczęć Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR: 5

 

 

Wykaz usług tożsamych lub wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnionego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

 

 1. Zamawiający:
  Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o, ul. Świętego Ducha 5A, 70-205 Szczecin.

 

 1. Wykonawca:

 

 1.  

Nazwa firmy (Wykonawca)

Adres Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych zbieżnych z przedmiotem zamówienia:

 

 1.  

Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadane doświadczenie

Nazwa i adres Zamawiającego dla którego realizowane było zadanie

Informacje potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt. 4.2.2. SIWZ

Czas realizacji usługi / początek i koniec, miesiąc, rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce, ……………………….., dnia ………….. roku.

 

 

 

 

(Projekt umowy)

         

 

Umowa nr ………….

na świadczenie usługi doradczej Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

 

zawarta w dniu ………………………. 2014 roku w Szczecinie pomiędzy:

 

Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem  Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Św. Ducha 5A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000126048 REGON 812525808, NIP 851-27-98-979, o kapitale 10.400.000,00 zł. zwaną dalej „Zleceniodawcą”  lub ZRFPK  Sp. z o.o. w imieniu której działa:

…………………………………..

a

Firmą …………………… z siedzibą w ……… przy ul. …………wpisaną do rejestru…….. przedsiębiorców prowadzonego przez  ……………………… ..REGON …………………NIP

……………………….., zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez:

 

…………………………………. 

a

 

Panią/Panem …………………zamieszkałą/łym w …………..przy ul. …………………nr ….

Legitymującą/cym się dowodem osobistym seria………….. nr …………. wydanym przez …………………, PESEL ………….., NIP …………………, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

 

 

zwane  także Stronami

 

umowa zawarta bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych(art.4 pkt. 8 ustawy pzp)

 

Strony zgodnie postanawiają

 

 

§ 1

Zleceniodawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności realizuje między innymi projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 „Gospodarka - Innowacje - Technologie", działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.4 „Poza dotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP - Inicjatywa JEREMIE", jak też  projekty finansowane  z innych środków, w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

§ 2

 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę: doradczą Specjalisty ds. postępowań zamówień publicznych w wymiarze  do  200  godzin (dwieście) wchodzących w zakres niniejszej umowy, przy uwzględnieniu  poniższych postanowień.

 

 

 1. Zakres zadań Zleceniobiorcy polega w szczególności na:
 1. kompleksowym doradztwie przy przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień Publicznych lub zamówień, do których nie stosuje się przepisów  ustawy  prawo zamówień  publicznych( art. 4 pkt.8),
 2. opracowywaniu wzorów dokumentacji stosowanych w zakresie zamówień   publicznych  w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 „Gospodarka - Innowacje - Technologie", działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.4 „Poza dotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP - Inicjatywa JEREMIE",
 3. przeprowadzeniu postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego w tym prowadzenie protokołu postępowania,
 4. sporządzaniu  projektów umów,
 5.  innych czynnościach związanych z realizacją zamówień publicznych w ramach projektu w tym także  do sporządzania sprawozdań  wymaganych przepisami  prawa. 
 1. Szczegółowy zakres świadczonych usług został określony w zapytaniu ofertowym, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

 

§ 3

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

- stosowania „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu

   Operacyjnego Kapitał Ludzki” lub „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w

    ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”

   dostarczonych przez Zleceniodawcę,

- prowadzenia sprawozdawczości w postaci sporządzanych raz w miesiącu raportów z  

   realizacji usług doradztwa oraz pisemnego przedkładania rekomendacji zmian w

   zakresie  objętym doradztwem,

- spotkań z kadrą Zleceniodawcy co najmniej raz w miesiącu w celu omówienia spraw

   związanych z realizacją niniejszej umowy.

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących realizacji umowy, w tym w szczególności dokumentów finansowych do dnia 31 grudnia 2022 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
 2. Usługa będzie świadczona w siedzibie Zleceniodawcy w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 5A, w terminach i godzinach wskazanych przez Zleceniodawcę.

 

 

 

 

§ 4

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki niezbędne do wykonywania niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonywania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się każdorazowo wraz z fakturą przedłożyć Zleceniodawcy ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów, w których świadczy swoje usługi,  według  wzoru (załącznik nr 2 do niniejszej umowy).
 3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania wszystkich lub niektórych czynności wymienionych w § 2 umowy innym podmiotom bez uprzedniego uzyskania w tym przedmiocie pisemnej zgody Zleceniodawcy.
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem umowy.
 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do udzielania Zleceniodawcy, na jego żądanie, wszelkich wiadomości o przebiegu wykonywania przez niego umowy i umożliwienia dokonywania kontroli prawidłowości wykonania umowy.
 6. Zleceniobiorca nie jest samodzielnie uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy.

 

 

§ 5

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………………........ do dnia 31 grudnia 2014 roku.

 

 

§ 6

 1. Za wykonanie wymienionych w § 2 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ………… zł netto plus należny podatek VAT  (słownie: ………………….. złotych) za godzinę świadczenia usługi, co łącznie daje kwotę …………. zł brutto za 1 godzinę świadczenia usługi. Ilość godzin świadczenia usługi w danym miesiącu uzależniona jest od potrzeb Zleceniodawcy.
 2.  Zapłata za usługę będzie realizowana miesięcznie z dołu, za każdą przeprowadzoną godzinę usługi na konto Zleceniobiorcy: nr rachunku ……………………………………..  w Banku…………………………. w ciągu 14 dni od daty otrzymania i zaakceptowania faktury przez Zleceniodawcę, przy czym dniem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
 3. Zleceniobiorcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
 4. Faktura winna być  wystawiona na: 

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych spółkę z o.o. ,70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 5A, NIP 851-27-98-979 .

 1. Razem z fakturą Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy karty realizacji usługi dokumentujące przeprowadzone usługi, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
 2. Akceptacja faktury następuje na podstawie pisemnego protokołu odbioru zadania, do którego załącza się karty realizacji usługi i ewidencję godzin i zadań realizowanych przez Zleceniobiorcę w ramach wszystkich projektów. Protokół zawiera informację dotyczącą prawidłowości i terminowości wykonania zleconych usług. Protokół podpisują wyznaczeni w § 10 ust. 2 przedstawiciele Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.
 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana wymaga formy aneksu do umowy po rygorem nieważności.
 4. Zapłata za usługę jest współfinasowana przez Unię Europejską.

 

 

§ 7

 1. Umowę można wypowiedzieć za jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem złożonym do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres wypowiedzenia.
 2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

 

 

§ 8

Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

 

 

§ 9

 1. Strony ustalają, iż w razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie Zleceniodawcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 120,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
 2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1000 zł za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniobiorcę.
 3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej określonej w ust. 1 i ust. 2 z należnego mu wynagrodzenia.
 4. Strony umowy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

 

 

§ 10

 1. Niniejsza umowa nie jest wykonywana pod kierownictwem Zleceniodawcy, a Zleceniobiorca odpowiada za rzetelne wykonanie usługi.
 2. Strony postanawiają, że z ramienia Zleceniodawcy osobą uprawnioną do kontaktów Zleceniobiorcą będzie Pan/Pani …………………………………, natomiast osobą do  kontaktu ze strony Zleceniobiorcy będzie Pan/Pani …………………………………
 3. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony powinny sobie przekazywać w związku z zawarciem umowy wymagają formy pisemnej i Strony zobowiązują się do ich     dostarczania przez pocztę na adresy:

1) adres Zleceniodawcy: …………………………………………………………………………

2) adres Zleceniobiorcy: …………………………………………………………………………

 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu, o którym mowa w ust. 3. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną pod wskazany w umowie adres uważa się za skutecznie doręczoną.

 

 

 

 

§ 11

Wraz z zawarciem niniejszej umowy Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do przetwarzania jego danych osobowych w szczególności w zakresie udostępniania tych danych na potrzeby sprawozdawczości finansowej, monitoringu, kontroli i ewaluacji w związku z realizacją usługi, o  którym mowa w § 2 umowy.

 

 

 

 

§ 12

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ 13

Ewentualne spory będą podlegały rozstrzygnięciu właściwego miejscowo i rzeczowo sądu

powszechnego w Szczecinie.

 

 

§ 14

 1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy, a jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.
 2. Integralną część niniejszej umowy stanowią Załączniki nr 1, 2 i nr 3 , o których mowa wyżej.

 

Zleceniobiorca                                                                                                   Zleceniodawca

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres świadczonych usług.

Załącznik nr 2 - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów.

Załącznik nr 3 - Karta realizacji usługi.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy.

Szczegółowy zakres świadczonych usług

 

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi doradczej z należytą starannością
a w szczególności pod względem celowości, rzetelności, racjonalności i oszczędności wydatkowania środków pochodzących z EFRR, z uwzględnieniem ustawy PZP i ustawy o FP.

Usługa doradztwa  obejmować będzie w szczególności:

 

1. Wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- ustalenie podstawowych założeń dotyczących przedmiotu zamówienia;

- ustalenie warunków udziału w postępowaniu jaką muszą spełniać wykonawcy ubiegający się
o dane zamówienie;

- ustalenie właściwego trybu zamówienia;

- przygotowanie i/lub weryfikacja ogłoszenia o zamówieniu;

- przygotowanie i/lub weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wzór umowy.

 

2. Doradztwo w trakcie prowadzenia postępowania:

– analiza wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- odpowiedź /pomoc w udzielaniu odpowiedzi na wpływające do zamawiającego pytania do SIWZ oraz przygotowanie zmian specyfikacji;

- inne bieżące doradztwo w toku postępowania.

 

3. Przygotowanie opinii na temat stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

 • Przygotowanie wewnętrznych regulacji zakupowych:

- stworzenie procedur zakupowych,

- wsparcie procesów zakupowych przez zastosowanie odpowiednio przygotowanych narzędzi jak wzory dokumentów oraz narzędzia elektroniczne

 • Sporządzanie okresowych planów zamówień publicznych i grupowanie zamówień w celu ustalenia ich wartości , w tym planów wydatków w projektach współfinansowanych ze środków europejskich.
 • Wsparcie w procesie kontroli.
 • Przygotowywanie wymaganych ustawą sprawozdań.
 • Współpraca z kancelarią prawną w zakresie wykonywanego zlecenia w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich.

 

Organizacja usługi:

- ostateczna liczba godzin realizowana przez Oferenta w danym miesiącu uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego;

- sprawozdawczość: co miesięczne raporty z realizacji doradztwa, wraz z rekomendacjami zmian w zakresie objętym doradztwem;

- spotkania z kadrą Zamawiającego: co najmniej raz w miesiącu w siedzibie Zamawiającego

- wymóg przechowywania dokumentacji związanej z realizacja umowy do 2022  r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

- miejsce świadczenia  usługi:  w biurze Zleceniodawcy, w terminach i godzinach wskazanych przez Zleceniodawcę;

- wymóg osobistego świadczenia  usługi przez Zleceniobiorcę 

- umowa nie jest wykonywana pod kierownictwem Zleceniodawcy.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Umowy.

Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów

1

Za okres

Od

Do

2

Nazwa pracodawcy

ZACHODNIOPOMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.

3

Imię i nazwisko

 

4

Stanowisko/funkcja

 

5

Deklarowany czas pracy w ramach projektu

…… % czasu pracy

 

Dzień miesiąca

Opis zadań wykonywanych w ramach lub na rzecz projektu (wymienić wszystkie projekty)

Liczba godzin

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

Łączna liczba godzin przepracowanych w ramach projektów:

 

Liczba godzin ogółem:

 

:

 

 

…………………………………………………                                               ………………………………………………………………….

    (podpis przedstawiciela ZRFPK)                                                                      (podpis Zleceniobiorcy)

 

 

…………………………………………………                                                 ………………………………………………………………….

(miejsce, data)                                                             (pieczęć ZRFPK)

Załącznik nr 3 do Umowy.

Karta realizacji usługi

 

Data realizacji usługi

Zakres działania

Liczba godzin

Podpis wykonawcy

Podpis przedstawiciela ZRFPK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnieto/ "Badanie sprawozdania finansowego za rok 2012" - powtórne zapytanie

Szczegóły oferty oraz dokumenty do pobrania pod linkiem:

 

http://www.zrfpk.pl/?p=3975

Badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok – zamknięcie postępowania

 

Szanowni Państwo,

Informacja o zamknięciu postępowania

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 5a informuje, iż postępowanie ofertowe na „Badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok” wszczęte zapytaniem z dnia 26.09.2012 roku nie zostało rozstrzygnięte,  po rozpatrzeniu ofert Zamawiający postanowił odstąpić od wyboru oferty.

Zespół ZRFPK

Zapytanie ofertowe dotyczące "Badanie sprawozdania finansowego za rok 2012"

Szczegóły oferty oraz dokumenty do pobrania pod linkiem:

http://www.zrfpk.pl/?p=3913