Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie informacji nie opublikowanej w BIP

Fundusz Pomerania Sp. z o.o.

Plac Brama portowa 1
70-225 Szczecin

tel. 91 813 01 10
e-mail: biuro@funduszpomerania.pl