Biuletyn Informacji Publicznej

                   Zgromadzenie Wspólników 

Lp.

Udziałowcy Liczba udziałów Kapitał w
  Razem 12 150 12 150 000
1 Bank Gospodarstwa Krajowego 5 000 5 000 000
2 Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 5 080 5 080 000
3 Polska Fundacja Przedsiębiorczości 1 500 1 500 000
4 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 300 300 000
5 Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego 20 20 000
6 Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy 100 100 000
7 Bank Spółdzielczy w Goleniowie 100 100 000
8 Bank Spółdzielczy w Wolinie 50 50 000
       

 

Rada Nadzorcza

¨      prof. dr hab. Waldemar Tarczyński -         Przewodniczący RN

¨      Jacek Madej - Sekretarz RN

-      Dorota Stępień - Członek RN

¨      Łukasz Sobiech - Członek RN

-      Krzysztof Adranowski - Członek RN

Zarząd

¨      Adam Badach - Prezes Zarządu